• Giải pháp: lọc tổng Frizzlife 3.0m3/h
  • Quy mô: 05 người