Sản phẩm Frizzlife chỉ được phân phối chính hãng qua 02 đơn vị:

Nhà phân phối 1:  Công ty CP Giải pháp nước Việt Nam: 0907.185.187

Nhà phân phối 2: Công ty CP Giải pháp tiện ích Nhà Sang Deluxe Home: 0984.841.885