Nhà phân phối ủy quyền: Công ty CP Giải pháp nước Việt Nam: 0907.185.187

Đại lý 1: Công ty CP Giải pháp tiện ích Nhà Sang Deluxe Home: 0984.841.885

Đại lý 2: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 288 Hòa Bình

Đại lý 3: Công ty CP TNHH Bentley Việt Nam