Frizzlife là đã được cung cấp rất nhiều cho các dự án Ecopark, Vinhomes,… Và dưới đây là một số công trình tiêu biểu đã sử dụng sản phẩm Frizzlife