Lắp đặt hệ thống lọc tổng Frizzlife 4m3/giờ và thiết bị nước nóng trung tâm Stiebel Eltron cho biệt thự Phan Văn Xảo, thành phố Thanh Hóa.