Lắp đặt hệ thống lọc nước tổng 3m3/giờ và hệ thống nước nóng trung tâm Stiebel Eltron cho biệt thự Monbay Hạ Long, Quảng Ninh

Bài viết trước đó Biệt thự Tuần Châu Quảng Ninh