• Giải pháp: lọc tổng Frizzlife Plus 4m3/h + 02 heatpump Stiebel Eltron (600L)
  • Quy mô: 06 người