• Giải pháp: Lọc nước Frizzlife 4m3/h
  • Quy mô gia đình: 05 người