• Giải pháp: lọc tổng Frizzlife Plus 3.5m3/h + Heatpump Daikin 460L
  • Quy mô: 05 người

Bài viết sau đó Biệt thự anh Hà, Hà Giang